REGIONSRÅDET - SUSANNE DUE KRISTENSEN

Susanne Due Kristensen Susanne Due Kristensen

REGIONSRÅDET

Regionsrådsmedlem - Susanne Due Kristensen

Formand for Udvalget for Fastholdelse og rekruttering
Medlem af Social- og Psykiatriudvalget
Medlem af den politiske følgegruppe Nyt Hospital Nordsjælland
Medlem af Psykiatriudvalget Danske Regioner
Medlem af Sundhedssamarbejdsudvalget Danske Regioner
Det regionale Arbejdsmarkedsråd for Bornholm (stedfortræder)

Region Hovedstaden:

  • driver hospitaler og forskning og administrerer praksisområdet
  • driver handicaptilbud og løser opgaver inden for miljø
  • samarbejder med kommuner og andre parter om vækst og udvikling af trafik, og uddannelse
  • ledes af folkevalgte politikere og er en offentlig myndighed 

Der er ca. 45.000 medarbejdere i Region Hovedstaden.

Vores regionsrådmedlem er Susanne Due Kristensen
Kontakt Susanne Due Kristensen i Regionsrådet
Telefon 20 47 88 26
Hjemmeside: https://www.susanne-kristensen.dk/
Socialdemokratiet i 
Region Hovedstaden

FACEBOOK LOGO 200x

FASTHOLDELSE OG REKUTTERING

SUSANNE DUE KRISTENSEN

Fundamentet for, at vi kan sikre mere lighed i sundhed, og fortsat opretholde en høj kvalitet i plejen og behandlingen af patienterne i Det Danske Sundhedsvæsen er, at vi kan tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere."

Udfordringen er stor nu, men den vil stige endnu mere i de kommende år. Derfor oprettede Region Hovedstaden, på foranledning af Socialdemokraterne, Udvalget for Fastholdelse og Rekruttering (FRU).

REGION H - BUDGET 2023

Susanne Due Kristensen

Den 27. september vedtog samtlige partier - undtagen Enhedslisten – Region Hovedstadens budget for 2023.

Med aftalen tilfører vi 112 millioner kroner til mere sundhed. For fjerde år i træk laver vi ikke generelle besparelser på hospitalerne. Det er ikke så ringe - den økonomiske situation taget i betragtning.

I Socialdemokratiet har vi igen i år haft fokus på at løfte psykiatriindsatsen, ikke mindst på Børne-ungeområde. Det er flere partier heldigvis enige med os i. Derfor er det lykkedes at løfte psykiatriområdet med 35 mio.kr i 2023 og knapt 40 mio. kr. i overslagsårene. 

Vi skal opfylde ønsker

Susanne Due Kristensen

Vi skal personalemangel til livs ved at styrke personalets arbejdsmiljø og trivsel ved blandt andet at fordele opgaverne på flere faggrupper, skriver Susanne Due Kristensen (S), der er formand for et nyt udvalg for fastholdelse- og rekruttering i Region Hovedstaden. 

Vi skal finde den gyldne opskrift på, hvordan vi sørger for, at flere søger arbejde i det offentlige sundhedsvæsen, og her får opfyldt de ønsker og behov de har til jobbet, skriver Susanne Due Kristensen (S). 

OM -  SUSANNE DUE KRISTENSEN

OM - SUSANNE DUE KRISTENSEN

Regionsrådsmedlem - Susanne Due Kristensen

Jeg er special- og videreuddannet sygeplejerske med 35 års arbejdserfaring. Jeg har arbejdet både som sygeplejerske, leder og underviser af sundhedspersonale på hospital, i psykiatrien, på specialområdet og i hjemmeplejen.

Min indsigt i sundhedsvæsnet og mine mange års politiske erfaring som samtidigt medlem at Regionsrådet (8 år) og Hillerød byråd (16 år) bruger jeg målrettet til at fremme sager politisk i region og kommuner.

Som person er jeg flittig, vedholdende og handlingsorienteret. Jeg sætter en stor ære i at passe mine politiske hverv ordentligt og derfor når jeg også oftest de mål jeg sætter mig.  Netop min mangeårige tværpolitiske erfaring er en enorm fordel, og en politisk døråbner, når det gælder om at fremme større sammenhæng mellem de regionale og kommunale tilbud til gavn for borgerne. For menneskers liv leves på tværs af sektorer og derfor skal vi også sikre, at borgerne ikke lander mellem 2 stole i relation til de behov de har.

Fie Hækkerup Fie Hækkerup

GRØN UDVIKLING

Regionsrådsmedlem - Susanne Due Kristensen

Vi skal have mere turbo på grøn udvikling. De gode løsninger skal vi finde sammen lokalt, nationalt og globalt. I Region Hovedstaden skal vi styrke den grønne omstilling på botilbud og hospitaler, i den kollektive transport og med mere cyklisme. Vi skal genbruge mere, styrke natur og biodiversitet og tænke i indsatser der kan fjerne røg, støj og møg. Det vil gavne klima- og miljøindsatsen, men også fremme sundheden og bedre levevilkår for fremtidige generationer.

NORDSJÆLLAND

Regionsrådsmedlem - Susanne Due Kristensen
I Nordsjælland vil jeg især arbejde for, at Nyt Hospital Nordsjælland får et rigtigt produktionskøkken og, at de 2 nye regionale sundhedshuse bliver flagskibe for sundhed tættere på os borgere. Jeg vil også fortsat arbejde for bedre tog-og busforbindelser lokalt og til København, styrke uddannelse og flere cykelstier. Her kan en lokal stemme gøre en forskel.

Fie Hækkerup Fie Hækkerup

SOCIAL OG PSYKIATRI

Regionsrådsmedlem - Susanne Due Kristensen

Som medlem  for Social- og psykiatriudvalget i Region Hovedstaden er jeg optaget af at styrke kvaliteten i psykiatrien. Alt for mange børn og voksne rammes i dag af mistrivsel og psykisk sygdom. Det skal vi gøre noget ved, så også de kommer aktivt med i fællesskabet. Derfor skal vi lytte mere til de individuelle behov psykisk syge borgere, og deres pårørende har. Der er brug for let og tydelig adgang til den rette hjælp til rette tid, og mere tid til nærhed, aktivitet og en behandling der når alle. Derfor arbejder jeg målrettet på, at sikre medarbejdere og patienter de bedste vilkår for at fremme helbredelse. For uanset om vi rammes af kræft eller svær psykisk sygdom, så skal kvaliteten i behandlingen være høj og arbejdsmiljøet for medarbejderne i orden. Når alle trives, nedbringes tvang.

FACEBOOK LOGO 200x

SOCIALDEMOKRATIET I GRIBSKOV
Formand
Jesper Moltrup-Nielsen 
Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Telefon: 2812 6853

Forfra Webdesign
En del af Moesborg NET-UP